Friday, July 31, 2015
 -  Login    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociolo

Current Articles | Categories | Search | Syndication


Ikonka_článků  Čeští učitelé nadržují dívkám. Nová studie oponuje feministkám

7. 2. 2014 Zdroj: zpravy.iDNES.cz / Domácí, Autor: Jan Jiřička

České školy znevýhodňují chlapce. I když mají stejné znalosti jako dívky, dostávají horší známky. Překvapivé zjištění přináší nová studie sociologů Petra Matějů a Natalie Simonové, kteří analyzovali výsledky deváťáků v testech PISA. Podle nich tak neplatí "feministické teorie", že jsou to dívky, koho školy poškozují.


Přečteno 2171x
Friday, February 07, 2014 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Lidové noviny: Nedokážeme rozpoznat ty výjimečné

22. října 2013   Zdroj: EDUin

Publikujeme rozhovor se sociologem Ivem Možným, který vyšel v sobotních (19.10.) Lidových novinách pod názvem Vychováváme zahálčivé lidi. Hovoří v něm o důvodech úpadku kvality vysokoškolského vzdělání u nás a roli elit ve společnosti.

Prožíváme období nejvyšší kvality života v historii.  Neděláme ale nic pro to, abychom si ji dokázali udržet. Společnost se stále víc dělí do dvou rychlostních pruhů. Tím pomalejším, početnějším se šíří blbá nálada, konstatuje Ivo Možný.

 


Přečteno 2274x
Sunday, January 26, 2014 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Čtenářská, matematická i počítačová gramotnost Čechů se po 10 letech významně propadla

27.11.2013   Zdroj: ČRo Plus,  17:10 hodin  Den podle…

 

Dospělí Češi mají nadprůměrné dovednosti v matematice, průměrní jsou naopak ve čtenářské gramotnosti i při řešení problému pomocí počítače. Mezinárodního srovnání OECD se zúčastnili na přelomu let 2011 a 2012 obyvatelé ze 24 vyspělých zemí. Mezinárodní srovnání vědomostí a dovedností dospělých obyvatel 24 vyspělých států světa, které zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci, přineslo českým analytikům nečekané poznání.


Přečteno 2343x
Thursday, November 28, 2013 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Vysokoškoláci berou zavděk horší prací než před 20 lety

28.11.2013   Zdroj: Denik

Praha – Vzdělanost Čechů se za poslední dvě dekády výrazně proměnila. Největší změny zaznamenala skupina žen a vysokoškoláků. Ne však v každém ohledu k lepšímu.

Počet vysokoškoláků u nás rok od roku stoupá. Stejně tak se za posledních patnáct až dvacet let výrazně zvýšil počet žen, které jsou vysokoškolsky vzdělané. Zároveň se ale gramotnost vysokoškoláků postupně snižuje, navíc lidé s diplomem vykonávají takové profese, na které vysoká kvalifikace není potřeba.


Přečteno 2250x
Thursday, November 28, 2013 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Ženy se dobře učí, vzdělání ale nevyužijí

20.10.2013  Zdroj: aktualne.cz, Autor: Petr Holub

Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Skills Outlook 2013

Rozhovor - Nerovnost v přístupu ke vzdělání patří k běžným argumentům bojovnic za emancipaci a práva žen. Mezinárodní výzkum Skills Outlook 2013 ovšem zjistil, že v Česku by potřebovali proti diskriminaci na školách chránit naopak muži.

„Jediná zásadní změna, kterou jsme pozorovali už v minulosti a teď je naprosto razantní a viditelná, to je fakt, že ženy jednoznačně vítězí v přechodu ze střední na vysokou školu. Už vítězí i při jejím absolvování. V podstatě se překlopil trend z minulosti, kdy na tom byli muži jednoznačně lépe," upozornil sociolog Petr Matějů, který výzkum v České republice koordinoval.


Přečteno 4135x
Sunday, October 20, 2013 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Bohatí Češi si monopolizují elitní školy, varuje expert

19.10.2013  Zdroj: aktualne.cz,  Autor: Petr Holub

 

Nerovnost v přístupu ke vzdělání roste, nejvíce je vidět na středních školách

Praha - Ze třiadvaceti zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byli čeští pracovníci devátí ve schopnosti porozumět textu, sedmí v početních schopnostech. Přesto zůstali zdejší experti nad výsledkem Šetření o dovednostech 2013 (Skills Outlook 2013) spíše v rozpacích.


Přečteno 2356x
Saturday, October 19, 2013 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Petr Matějů, Radim Valenčík: Lidský kapitál a investice do vzdělání

17. října 2013   Zdroj: Učitelské listy, Autor: Jana Hrubá

 

Letošní ročník konference bezprostředně navázal na zveřejnění výsledků mezinárodního projektu OECD PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) zaměřeného na formování kompetencí dospělých a jejich úlohu v životním úspěchu a na pracovním trhu. Přinesl první česká data výsledků analýz tohoto výzkumu.


Přečteno 3486x
Thursday, October 17, 2013 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Vzdělávání v době globální ekonomiky

Dne 13.5.2013 vystoupila výkonná ředitelka ISEA  Simona Weidnerová na konferenci s ministrem školství o reformě vysokých škol a spolupráci  se soukromým sektorem s názvem „Vzdělávání v době globální ekonomiky", kterou pořádal European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s Google Česká republika.

Její prezentaci můžete shlédnout ZDE.


Přečteno 1923x
Thursday, May 09, 2013 Autor: Blanka Javorová


Ikonka_článků  Taťána le Moigne: Z internetu se prostě nesmíte zbláznit

22.2.2013 Zdroj: Mladá fronta DNES

Taťána le Moigne, ředitelka firmy Google Česká republika. V rozhovoru, který vyšel v lednu v Mladé frontě DNES, hovoří o úrovni vzdělávání v České republice, o jeho moderních formách a o možnostech využití moderních technologií ve vzdělávání.


Přečteno 1983x
Friday, February 22, 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Žáci se dozví, jak uspěli v dalším mezinárodním srovnání. Nově i ve čtení

11. prosince 2012 Zdroj: Rozhlas.cz/zpravy

Mezinárodní výzkumy porovnávaly školáky v matematice, přírodních vědách a čtenářské gramotnosti.


Přečteno 2014x
Tuesday, December 11, 2012 Autor: Redakce Portálu

Previous Page | Next Page

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist