Tuesday, July 29, 2014
 -  Login    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociolo

Current Articles | Categories | Search | Syndication


Ikonka_článků  Statut veřejné prospěšnosti a nový občanský zákoník

(časopis unes č. 5/2005)

Někdy na podzim roku 2002 jsem se čistě náhodou dostal ke znění návrhu nového občanského zákoníku připravovaném na základě usnesení vlády skupinou pracující pod vedením prof. Eliáše při Ministerstvu spravedlnosti. Především jsem si v návrhu všiml, že jde o velmi zásadní proměnu práva u nás, podstatně čerpající z tradičního kontinentálního práva a měnící stav navozený v padesátých až osmdesátých letech minulého století. Specificky mne zaujaly dvě pasáže návrhu: část týkající se právnických osob, zejména jejich členění na korporace a fundace a v této části pak absence odkazu na stávající obecně prospěšné společnosti a naopak přítomnost ustanovení o statutu obecné prospěšnosti odkazující prakticky na stejné vymezení, jaké bylo užito v zákoně 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, avšak doplněné odkazem na zvláštní zákon, který „stanoví, v jakém rozsahu a jakým způsobem se vykonává nad činností obecně prospěšných právnických osob státní dozor.


Přečteno 5397x
Thursday, June 30, 2005 Autor: Petr Pajas


Ikonka_článků  Nadace VIA k „Modelovým ustanovením zákona o veřejně prospěšných organizacích“:

Nadace VIA vydala k "Modelovým ustanovením zákona o veřejně prospěšných organizacích" následující stanovisko...


Přečteno 2884x
Wednesday, October 27, 2004 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Modelová ustanovení zákona o o veřejně prospěšných organizacích

Petr Pajas, Lenka Deverová (25. 10. 2004)

Řešitelé projektu uvítají názory všech, kteří se zajímají o úpravu veřejné prospěšnosti v České republice. Čtěte slovo úvodem.
Celý text "Modelová ustanovení  zákona o veřejně prospěšných organizacích" si může přečíst zde


Přečteno 2719x
Monday, October 25, 2004 Autor: Petr Pajas


Ikonka_článků  Fundace v novém občanském zákoníku

Monika Granja - Fórum dárců (4. 10. 2004 - Newsletter Fóra dárců)

Při porovnávání úpravy nadací a nadačních fondů v novém občanském zákoníku a současně platného zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů, úprava nového občanského zákoníku v převážné většině přebírá dosavadní zákon. Jsou ale určité odlišnosti.


Přečteno 6880x
Monday, October 04, 2004 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Právní a finanční hlediska veřejně prospěšných činností v kontextu občanského práva ČR jako členského státu Evropské unie

Základní informace o projektu. 


Přečteno 3914x
Friday, August 27, 2004 Autor: Petr Pajas


Ikonka_článků  První plánovaný seminář - 21.7.2004

Společně s Ligou lidských práv www.llp.cz  jsme dne 21.7.2004 uspořádali v prostorách Anglo-americké vysoké školy první plánovaný seminář pro neziskové organizace. Kliknutím na webové stránky Ligy lidských práv se o semináři dozvíte více.


Přečteno 2596x
Friday, August 27, 2004 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Co je to veřejná prospěšnost?

Robert Cholenský (23. 8. 2004 - internetové stránky ligy lidských práv)

Na internetových stránkách našeho partnera projektu - Ligy lidských práv www.llp.cz vyšel článek Roberta Cholenského k problematice veřejné prospěšnosti.


Přečteno 4898x
Monday, August 23, 2004 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Sdružovací neboli spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku.

Robert Cholenský (23. 8. 2004 - internetové stránky Ligy lidských práv)

Článek si můžete přečíst přímo na stránkách Ligy lidských práv www.llp.cz. Robert Cholenský se v něm zabývá problematikou nestátních neziskových organizací NNO


Přečteno 4205x
Monday, August 23, 2004 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Zkrácený přehled návrhu Občanského zákoníku

Zkrácený přehled návrhu Občanského zákoníku


Přečteno 3006x
Friday, August 20, 2004 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  NÁVRH OBECNÉ ČÁSTI OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Text návrhu OZ z prosince 2003 obsahuje poznámky vypracované Petrem Pajasem 


Přečteno 4473x
Thursday, August 19, 2004 Autor: Petr Pajas

Previous Page | Next Page

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2014 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist