Friday, July 31, 2015
 -  Login    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociolo

Current Articles | Categories | Search | Syndication


Ikonka_článků  OTÁZKA DNE

26. 1. 2011 – Lidové noviny

Čím dál více firem se uchyluje k nekalým praktikám při zaměstnávání. Může za to vysoké zdanění pracovní síly? Pomohlo by částečné snížení?

Lidové noviny kratičkou anketou oslovily několik odborníků na tuto problematiku. Jedním z respondentů byla i daňová expertka  a výkonná ředitelka ISEA Simona Weidnerová.


Přečteno 2472x
Wednesday, January 26, 2011 Autor: Simona Weidnerová


Ikonka_článků  Víc lidí od státu bere, než mu platí

28. srpna 2010 Zdroj: Mladá Fronta DNES, Autor: Jiří Večerník

Často se uvádí příměr mezi státem a domácností: tak jako musí hospodařit ana budoucnost myslet každá rodina, ani vláda - prý - nemůže utrácet nad svépříjmy. Takový příměr však značně kulhá. V málokteré domácnosti se totižkaždé čtyři roky mění vedení, tak jako se střídají vlády v demokratických zemích. I když v rodinách také vznikají koalice a občas i opozice, konsenzus převládá a reformuje se průběžně. Budoucnost tu není zaklínadlem, nýbrž má konkrétní podobu: děti rostou před očima a je třeba připravit je do života.


Přečteno 2662x
Saturday, August 28, 2010 Autor: Jiří Večerník


Ikonka_článků  Ondřej Schneider: Hrozba i spása: regulace z Bruselu

5.8.2009 - Hospodářské noviny, Autor: Ondřej Schneider

Expert ISEA Ondřej Schneider (toho času dlouhodobě pobývající v USA) se ve svém článku zamýšlí nad vývojem ekonomické situace české společnosti za posledních 9 let a nad pokusy Evropské komise nalézt způsob řešení současné ekonomické krize. Článek tak přímo reaguje na článek prezidenta, otištěného v Hospodářských novinách dne 24. července (EU zneužívá krizi pro centralizaci, HN, 24. července).


Přečteno 2910x
Wednesday, August 05, 2009 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Náš dluh, váš problém

26.1.2009 - Mladá fronta DNES, Autor: Ondřej Schneider

Barack Obama začne léčit ekonomickou krizi starou kúrou podle ekonoma Keynese. Vláda bude utrácet, aby oživila hospodářství. Má to háček: Amerika je už tak zadlužená a její dluhy se tím ještě zvýší. Kdyby svět přestal věřit ve schopnost USA splácet dluhy, mohlo by to položit světový finanční systém. Expert ISEA ve svém článku pro Mf DNES analyzuje finanční krizi USA a reformní kroky, které plánuje Obamova administrativa.  


Přečteno 3169x
Monday, January 26, 2009 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Státní rozpočet na rok 2009: vláda má pravdu, opozice i Tlustý se mýlí

2.12.2008 - http://blog.ihned.cz, Autor: Ondřej Schneider

Expert ISEA Ondřej Schneider se ve svém blogu na ihned.cz vyjadřuje k aktuální problematice vládního rozpočtu na rok 2009


Přečteno 3112x
Tuesday, December 02, 2008 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Vývoj průměrné hrubé nominální mzdy v ČR

1.12.2008 - ČRo 1 – Radiožurnál, 21:00 hodin, pořad Stalo se dnes

Současný předseda ISEA Tomáš Jelínek poskytl krátký rozhovor ČRO1 na téma vývoje hrubé nominální mzdy v ČR. Přepis rozhovoru si můžete přečíst v článku.


Přečteno 5790x
Monday, December 01, 2008 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Ondřej Schneider: Jak zregulovat Wall Street?

17.4.2008 - Hospodářské noviny

Letošek může přinést zlom ve fungování finančních trhů. Ty se sice změnily k nepoznání už v posledních 15 letech. Teď je ale čeká další etapa.


Přečteno 3245x
Thursday, April 17, 2008 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Bezstarostně ke dnu

Onřej Schneider (28.1.2008 - http://www.idnes.cz)

Finanční trhy stojí před jámou špatných dluhů až za 600 miliard dolarů. Jak se to mohlo stát?


Přečteno 3412x
Monday, January 28, 2008 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  EU budget scrutinized for possible reform

Marcel Bodnár (31.12.2007 - Czech Business Weekly¨)

A debate on European Union budget reform took place Nov. 28 in Prague’s Evropský dům. The EU has decided to find out what its citizens think about the budget issue, and authorized the European Commission (EC), in cooperation with the European Parliament, to investigate.

Přečteno 3805x
Monday, December 31, 2007 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Reforma střední třídě neublíží

(Hospodářské noviny)

Návrh daňové reformy vyprovokoval širokou debatu o tom, kdo na ní vydělá a kdo naopak. Úvahy jsou to bezpochyby oprávněné, nemělo by se při nich však zapomínat na kontext.


Přečteno 3603x
Thursday, May 03, 2007 Autor: Jiří Večerník

Previous Page | Next Page

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist